همه مباحث زیست شناسی در آزمونهای سراسری و آزاد و سنجش

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

آرشیو مطالب

جستجوگر

امکانات وب

برچسب ها

پیش دانشگاهی:

پروتئین سازی (سراسری-آزاد-سنجش)

رونویسی (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

تنظیم بیان ژن (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

جهش (آزاد-سنجش)

مهندسی ژنتیک (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

پیدایش زندگی (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

تغییر گونه های زنده (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

ژنتیک جمعیت (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

پویایی جمعیت (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

رفتار شناسی (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

شارش انرژی (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

ویروس،باکتری،قارچ (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

آغازیان (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

به ادامه مطلب رجوع کنید

EXrozblog.comEX

پیش دانشگاهی:

پروتئین سازی (سراسری-آزاد-سنجش)

رونویسی (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

تنظیم بیان ژن (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

جهش (آزاد-سنجش)

مهندسی ژنتیک (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

پیدایش زندگی (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

تغییر گونه های زنده (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

ژنتیک جمعیت (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

پویایی جمعیت (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

رفتار شناسی (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

شارش انرژی (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

ویروس،باکتری،قارچ (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

آغازیان (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

زیست ۲:

دستگاه ایمنی (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

دستگاه عصبی (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

دستگاه حسی (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

دستگاه هورمونی (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

مواد وراثتی (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

تقسیم سلولی (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

تولید مثل جنسی (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

رشد و نمو جانوران (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

ژنتیک و خاستگاه آن (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

تولید مثل گیاهان (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

رشد و نمو گیاهان (سراسری-آزاد-سنجش)

تنظیم رشد و نمو گیاهان (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

زیست ۱ :

رده بندی جانداران (سراسری-آزاد-سنجش)

مولکولهای زیستی (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

سلول (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

بافتهای جانوری (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

دستگاه گوارش (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

دستگاه تنفس جانوران (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

دستگاه گردش مواد (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

تنظیم محیط داخلی کلیه (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

حرکت و دستگاه حرکتی (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

بافتهای گیاهی (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

تغذیه گیاهی (سراسری-آزاد-سنجش)

انتقال مواد در گیاهان (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

دفع مواد زائد در گیاهان (آزاد-خارج از کشور-سنجش)

حرکت در گیاهان (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

منبع : سهل آموز

  • مطالب مرتبط
  • دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون جامع سازمان سنجش 91 مرحله اول
  • دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای سازمان سنجش اسفند ماه 90
  • دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای سازمان سنجش بهمن ماه 90
  • دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای سازمان سنجش آذر ماه 90
  • دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای سازمان سنجش آبان ماه 90
  • دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای سراسری گاج مرحله 10
  • نویسنده : علی بابائی آرباطان بازدید : 485 تاريخ : چهارشنبه 24 خرداد 1391 ساعت: 22:29
    برچسب‌ها :