مرجع نمونه سوالات تحصیلی در تمامی مقاطع تحصیلی

مطالب مرتبط

نمونه سوالات امتحانی خرداد دین و زندگی اول دبیرستان

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون جامع سازمان سنجش 91 مرحله اول

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون جامع سازمان سنجش سال 91 آزمون جامع سنجش مرحله اول – 25 فروردین 91 پیش دانشگاهی رشته های ریاضی و تجربی و انسانی و زبان و هنر EXrozblog.comEXدانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون جامع سازمان سنجش سال 91 آزمون جامع سنجش مرحله اول – 25 فروردین 91 پیش دانشگاهی رشته های ریاضی و تجربی و انسانی و زبان و هنر دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون جامع سازمان سنجش 91 مرحله اول رشتهریاضی حجم :1.38 مگابایت دانلود : لینک مستقیم |پرشین گیگ رمز فایل :www.konkur.in دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون جامع سازمان سنجش 91 مرحله اول رشتهتجربی حجم :1.43 مگابایت دانلود : لینک مستقیم |پرشین گیگ رمز فایل :www.konkur.in دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون جامع سازمان سنجش 91 مرحله اول رشتهانسانی حجم :1.85 مگابایت دانلود : لینک مستقیم |پرشین گیگ رمز فایل :www.konkur.in

نمایش ادامه مطلب


دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای سازمان سنجش اسفند ماه 90

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای سازمان سنجش سال 90 – 91 پیش دانشگاهی رشته ریاضی و تجربی مرحلهپنج -اسفند ماه90 EXrozblog.comEXدانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای سازمان سنجش سال 90 – 91 پیش دانشگاهی رشته ریاضی و تجربی مرحلهپنج -اسفند ماه90 دانلودسوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای سازمان سنجش رشتهتجربیاسفند ماه 90 حجم :1.24 مگابایت دانلود :لینک مستقیم | پرشین گیگ رمز فایل :www.konkur.in دانلودسوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای سازمان سنجش رشته ریاضیاسفند ماه 90 حجم :1.16 مگابایت دانلود :لینک مستقیم رمز فایل :www.konkur.in

نمایش ادامه مطلب


دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای سازمان سنجش بهمن ماه 90

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای سازمان سنجش سال 90 – 91 پیش دانشگاهی رشته ریاضی و تجربی مرحلهچهار -بهمن ماه90 EXrozblog.comEXدانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای سازمان سنجش سال 90 – 91 پیش دانشگاهی رشته ریاضی و تجربی مرحلهسه -دیماه90 دانلودسوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای سازمان سنجش رشته ریاضیدی ماه 90 حجم :1.25 مگابایت دانلود :لینک مستقیم رمز فایل :www.konkur.in دانلودسوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای سازمان سنجش رشته تجربیدی ماه 90 حجم :1.23 مگابایت دانلود :لینک مستقیم رمز فایل :www.konkur.in

نمایش ادامه مطلب


دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای سازمان سنجش آذر ماه 90

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای سازمان سنجش سال 90 – 91 پیش دانشگاهی رشته ریاضی و تجربی مرحلهدو – آذر 90 EXrozblog.comEX دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای سازمان سنجش سال 90 – 91 پیش دانشگاهی رشته ریاضی و تجربی مرحلهدو – آذر 90 دانلودسوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای سازمان سنجش رشته ریاضی آذر ماه 90 حجم :1.3 مگابایت دانلود :لینک مستقیم رمز فایل :www.konkur.in دانلودسوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای سازمان سنجش رشته تجربی آذر ماه 90 حجم :1.39 مگابایت دانلود :لینک مستقیم رمز فایل :www.konkur.in

نمایش ادامه مطلب


دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای سازمان سنجش آبان ماه 90

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای سازمان سنجش سال 90 – 91 پیش دانشگاهی رشته ریاضی و تجربی مرحله یک – آبان 90 EXrozblog.comEXدانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای سازمان سنجش سال 90 – 91 پیش دانشگاهی رشته ریاضی و تجربی مرحله یک – آبان 90 دانلودسوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای سازمان سنجش رشته ریاضی آبان سال 90 حجم :1.01 مگابایت دانلود :لینک مستقیم رمز فایل :www.konkur.in دانلودسوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای سازمان سنجش رشته تجربی آبان سال 90 حجم :1.12 مگابایت دانلود :لینک مستقیم رمز فایل :www.konkur.in

نمایش ادامه مطلب


دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون جامع کانون فرهنگی آموزش (قلمچی) رشته ریاضی و تجربی 3 تیر ۱۳۹۰

EXrozblog.comEX هرساله با نزدیک شدن به کنکور و شروع شدن ایام جمع بندی سه روز یک بار شما نیازمند آزمون های شبیه ساز کنکور می شوید که سطح سوالات آن استاندارد و در حد کنکور باشد و محک مناسبی برای شما محسوب شود و با تحلیل آن بتوانید بسیاری از مشکلات خود رو حل کنید . بعضی از دوستان در این ایام سوالات کنکور سال های قبل آزمون سراسری رو که بارها و بارها در کتابهای تست و در طول سال دیده اند به عنوان آزمون شبیه ساز استفاده می کنند که درصدهای غیر واقعی کسب میکنند و خودشان رو گول می زنند. در راستای این نیاز بچه ها و گران بودن آزمونهای شبیه ساز بازار وبسایت کنکور برای اولین بار در وب برای شما آزمون های جامع قلمچی رو که هرساله توسط کانون فرهنگی آموزش برگزار می شود را به صورت رایگان برای کنکوریهای عزیز قرار داده است . این آزمون های جامع قلمچی شامل ۳ مرحله است که در هر مرحله سوالات ۲ تا از درسها سخت تر

نمایش ادامه مطلب


دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون جامع کانون فرهنگی آموزش (قلمچی) رشته ریاضی و تجربی ۲۷ خرداد ۱۳۹۰

EXrozblog.comEX هرساله با نزدیک شدن به کنکور و شروع شدن ایام جمع بندی سه روز یک بار شما نیازمند آزمون های شبیه ساز کنکور می شوید که سطح سوالات آن استاندارد و در حد کنکور باشد و محک مناسبی برای شما محسوب شود و با تحلیل آن بتوانید بسیاری از مشکلات خود رو حل کنید . بعضی از دوستان در این ایام سوالات کنکور سال های قبل آزمون سراسری رو که بارها و بارها در کتابهای تست و در طول سال دیده اند به عنوان آزمون شبیه ساز استفاده می کنند که درصدهای غیر واقعی کسب میکنند و خودشان رو گول می زنند. در راستای این نیاز بچه ها و گران بودن آزمونهای شبیه ساز بازار وبسایت کنکور برای اولین بار در وب برای شما آزمون های جامع قلمچی رو که هرساله توسط کانون فرهنگی آموزش برگزار می شود را به صورت رایگان برای کنکوریهای عزیز قرار داده است . این آزمون های جامع قلمچی شامل ۳ مرحله است که در هر مرحله سوالات ۲ تا از درسها سخت تر ا

نمایش ادامه مطلب


دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون جامع کانون فرهنگی آموزش (قلمچی) رشته ریاضی و تجربی ۲۰ خرداد ۱۳۹۰

EXrozblog.comEX هرساله با نزدیک شدن به کنکور و شروع شدن ایام جمع بندی سه روز یک بار شما نیازمند آزمون های شبیه ساز کنکور می شوید که سطح سوالات آن استاندارد و در حد کنکور باشد و محک مناسبی برای شما محسوب شود و با تحلیل آن بتوانید بسیاری از مشکلات خود رو حل کنید . بعضی از دوستان در این ایام سوالات کنکور سال های قبل آزمون سراسری رو که بارها و بارها در کتابهای تست و در طول سال دیده اند به عنوان آزمون شبیه ساز استفاده می کنند که درصدهای غیر واقعی کسب میکنند و خودشان رو گول می زنند. در راستای این نیاز بچه ها و گران بودن آزمونهای شبیه ساز بازار وبسایت کنکور برای اولین بار در وب برای شما آزمون های جامع قلمچی رو که هرساله توسط کانون فرهنگی آموزش برگزار می شود را به صورت رایگان برای کنکوریهای عزیز قرار داده است . این آزمون های جامع قلمچی شامل ۳ مرحله است که در هر مرحله سوالات ۲ تا از درسها سخت تر

نمایش ادامه مطلب


دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون جامع کانون فرهنگی آموزش (قلمچی) رشته ریاضی و تجربی سال ۱۳۸۹

دانلود سوالات و پاسخ تشریحیآزمون جامع کانون فرهنگی آموزش (قلمچی) سال ۱۳۸۹ رشته ریاضی وتجربی EXrozblog.comEXدانلود سوالات و پاسخ تشریحیآزمون جامع کانون فرهنگی آموزش (قلمچی) سال ۱۳۸۹ رشته ریاضی وتجربی این سوالات بسیار شبیه به آزمون سراسری است و در بعضی از درس ها نیز از سوالات کنکور سخت تر هست و یک منبع مناسب برای ایام جمع بندی شماست نظر یادتان نرود دفترچه عمومی رشته ریاضی و تجربی حجم :4.03 مگابایت دانلود :| پرشین گیگ| پارسا اسپیس رمز فایل : www.konkur.blogfa.com دفترچهاختصاصی رشته ریاضی حجم :4.05 مگابایت دانلود : | پرشین گیگ| پارسا اسپیس رمز فایل : www.konkur.blogfa.com دفترچهاختصاصی رشتهتجربی حجم :3.84 مگابایت دانلود :| پرشین گیگ| پارسا اسپیس رمز فایل : www.konkur.blogfa.com دفترچهپاسخ تشریحیرشتهریاضی حجم :7.88 مگابایت دانلود :| پرشین گیگ| پارسا اسپیس رمز فایل : www.konkur

نمایش ادامه مطلب


دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای سراسری گاج مرحله 10

به دلیل درخواستهای زیاد شما کنکوریهای عزیز تصمیم گرفتیم برای شماسوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای سراسری گاج مرحله 10 که در تاریخ 21 بهمن 90برگزار شد رو برای دانلود بزارم . این آزمون برای پیش دانشگاهی رشته ریاضی و تجربی توسط وبسایت کنکور تهیه شده است EXrozblog.comEXبه دلیل درخواستهای زیاد شما کنکوریهای عزیز تصمیم گرفتیم برای شماسوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای سراسری گاج مرحله 10 که در تاریخ 21 بهمن 90برگزار شد رو برای دانلود بزارم . این آزمون برای پیش دانشگاهی رشته ریاضی و تجربی توسط وبسایت کنکور تهیه شده است دانلودسوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای سراسری گاج مرحله 10 پیش ریاضی حجم :4.25 مگابایت دانلود : لینک مستقیم| پرشین گیگ رمز فایل :www.konkur.in دانلودسوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای سراسری گاج مرحله 10 پیش تجربی حجم :4.29 مگابایت دانلود : لینک مستقیم| پرشین گیگ رمز فایل :www.konkur.in

نمایش ادامه مطلب


دانلود آزمونهای گاج مرحله 11

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای تکمیلی گاج مرحله 11 شامل پیش ریاضی و تجربی و انسانی سال 90 – 91 EXrozblog.comEXدانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای تکمیلی گاج مرحله 11 شامل پیش ریاضی و تجربی و انسانی سال 90 – 91 دانلود سوالات گروه رياضي دانلودپاسخ تشریحیگروه رياضي دانلود سوالات گروه تجربي دانلودپاسخ تشریحیگروه تجربي دانلود سوالات گروه انساني دانلودپاسخ تشریحیگروه انساني

نمایش ادامه مطلب


دانلود آزمونهای گاج مرحله 10

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای تکمیلی گاج مرحله 10 شامل پیش ریاضی و تجربی و انسانی سال 90 – 91 EXrozblog.comEXدانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای تکمیلی گاج مرحله 10 شامل پیش ریاضی و تجربی و انسانی سال 90 – 91 دانلود سوالات گروه رياضي دانلودپاسخ تشریحیگروه رياضي دانلود سوالات گروه تجربي دانلودپاسخ تشریحیگروه تجربي دانلود سوالات گروه انساني دانلودپاسخ تشریحیگروه انساني

نمایش ادامه مطلب


دانلود آزمونهای گاج مرحله 9

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای تکمیلی گاج مرحله 9 شامل پیش ریاضی و تجربی و انسانی سال 90 – 91 EXrozblog.comEXدانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای تکمیلی گاج مرحله 9 شامل پیش ریاضی و تجربی و انسانی سال 90 – 91 دانلود سوالات گروه رياضي دانلودپاسخ تشریحیگروه رياضي دانلود سوالات گروه تجربي دانلودپاسخ تشریحیگروه تجربي دانلود سوالات گروه انساني دانلودپاسخ تشریحیگروه انساني

نمایش ادامه مطلب


دانلود آزمونهای گاج مرحله 8

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای تکمیلی گاج مرحله 8 شامل پیش ریاضی و تجربی و انسانی سال 90 – 91 EXrozblog.comEXدانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای تکمیلی گاج مرحله 8 شامل پیش ریاضی و تجربی و انسانی سال 90 – 91 دانلود سوالات گروه رياضي دانلودپاسخ تشریحیگروه رياضي دانلود سوالات گروه تجربي دانلودپاسخ تشریحیگروه تجربي دانلود سوالات گروه انساني دانلودپاسخ تشریحیگروه انساني

نمایش ادامه مطلب


دانلود آزمونهای گاج مرحله 6

نلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای تکمیلی گاج مرحله 6 شامل پیش ریاضی و تجربی و انسانی سال 90 – 91 EXrozblog.comEXدانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای تکمیلی گاج مرحله 6 شامل پیش ریاضی و تجربی و انسانی سال 90 – 91 دانلود سوالات گروه رياضي دانلودپاسخ تشریحیگروه رياضي دانلود سوالات گروه تجربي دانلودپاسخ تشریحیگروه تجربي دانلود سوالات گروه انساني دانلودپاسخ تشریحیگروه انساني

نمایش ادامه مطلب


دانلود آزمونهای گاج مرحله 7

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای تکمیلی گاج مرحله 7 شامل پیش ریاضی و تجربی و انسانی سال 90 – 91 EXrozblog.comEXدانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای تکمیلی گاج مرحله 7 شامل پیش ریاضی و تجربی و انسانی سال 90 – 91 دانلود سوالات گروه رياضي دانلودپاسخ تشریحیگروه رياضي دانلود سوالات گروه تجربي دانلودپاسخ تشریحیگروه تجربي دانلود سوالات گروه انساني دانلودپاسخ تشریحیگروه انساني

نمایش ادامه مطلب


دانلود آزمونهای گاج مرحله 5

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای تکمیلی گاج مرحله 5 شامل پیش ریاضی و تجربی و انسانی سال 90 – 91 EXrozblog.comEXدانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای تکمیلی گاج مرحله 5 شامل پیش ریاضی و تجربی و انسانی سال 90 – 91 دانلود سوالات گروه رياضي دانلودپاسخ تشریحیگروه رياضي دانلود سوالات گروه تجربي دانلودپاسخ تشریحیگروه تجربي دانلود سوالات گروه انساني دانلودپاسخ تشریحیگروه انساني

نمایش ادامه مطلب


آزمونهای تکمیلی گاج مرحله 4

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای تکمیلی گاج مرحله 4 شامل پیش ریاضی و تجربی و انسانی سال 90 – 91 EXrozblog.comEXدانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای تکمیلی گاج مرحله 4 شامل پیش ریاضی و تجربی و انسانی سال 90 – 91 دانلود سوالات گروه رياضي دانلودپاسخ تشریحیگروه رياضي دانلود سوالات گروه تجربي دانلودپاسخ تشریحیگروه تجربي دانلود سوالات گروه انساني دانلودپاسخ تشریحیگروه انساني

نمایش ادامه مطلب


آزمونهای تکمیلی گاج مرحله 4

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای تکمیلی گاج مرحله 4 شامل پیش ریاضی و تجربی و انسانی سال 90 – 91 EXrozblog.comEXدانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای تکمیلی گاج مرحله 4 شامل پیش ریاضی و تجربی و انسانی سال 90 – 91 دانلود سوالات گروه رياضي دانلودپاسخ تشریحیگروه رياضي دانلود سوالات گروه تجربي دانلودپاسخ تشریحیگروه تجربي دانلود سوالات گروه انساني دانلودپاسخ تشریحیگروه انساني

نمایش ادامه مطلب


آزمونهای تکمیلی گاج مرحله 4

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای تکمیلی گاج مرحله 4 شامل پیش ریاضی و تجربی و انسانی سال 90 – 91 EXrozblog.comEXدانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای تکمیلی گاج مرحله 4 شامل پیش ریاضی و تجربی و انسانی سال 90 – 91 دانلود سوالات گروه رياضي دانلودپاسخ تشریحیگروه رياضي دانلود سوالات گروه تجربي دانلودپاسخ تشریحیگروه تجربي دانلود سوالات گروه انساني دانلودپاسخ تشریحیگروه انساني

نمایش ادامه مطلب


دانلود آزمونهای گاج مرحله 3

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای تکمیلی گاج مرحله 3 شامل پیش ریاضی و تجربی و انسانی سال 90 – 91 EXrozblog.comEXدانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای تکمیلی گاج مرحله 3 شامل پیش ریاضی و تجربی و انسانی سال 90 – 91 دانلود سوالات گروه رياضي دانلودپاسخ تشریحیگروه رياضي دانلود سوالات گروه تجربي دانلودپاسخ تشریحیگروه تجربي دانلود سوالات گروه انساني دانلودپاسخ تشریحیگروه انساني

نمایش ادامه مطلب


دانلود آزمونهای گاج مرحله 2

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای تکمیلی گاج مرحله 2 شامل پیش ریاضی و تجربی و انسانی سال 90 – 91 EXrozblog.comEXدانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای تکمیلی گاج مرحله 2 شامل پیش ریاضی و تجربی و انسانی سال 90 – 91 دانلود سوالات گروه رياضي دانلودپاسخ تشریحیگروه رياضي دانلود سوالات گروه تجربي دانلودپاسخ تشریحیگروه تجربي دانلود سوالات گروه انساني دانلودپاسخ تشریحیگروه انساني

نمایش ادامه مطلب


دانلود سوالات و پاسخ تشریحی طرح مرور آخر سال 89 گزینه 2 مرحله چهار

دانلود سوالات و پاسختشریحیطرح مرور آخر سال 89 گزینه 2 رشته تجربی مرحلهچهار : جمع بندی سال هایاول و دومدبیرستان + زبان 3 EXrozblog.comEXدانلود سوالات و پاسختشریحیطرح مرور آخر سال 89 گزینه 2 رشته تجربی مرحلهچهار : جمع بندی سال هایاول و دومدبیرستان + زبان 3 طرح مرور آخرگزینه دو، در بهار سالهای 89 و 90 از طریق این موسسه به فروش می رسید . هم اکنونوبسایت کنکوراین آزمونهای جمع بندی رو نیز براتون به صورت رایگان در اختیارتون گذاشته تا کمال استفاده رو در ایام باقی مانده ببرید کنکوری عزیز، با این آزمونها قرار است خود را برای حضور بهتر در کنکور آماده کنید پس تلاش کنید : 1-در حین آزمون لباس رسمی بپوشید 2-محیط را از نظر موقعیت و فضا بهشرایط کنکورنزدیک کنید 3-زمان بندی آزمون ها رادقیقا مراعات نمایید 4-مهارتهای آزمون دادن نظیر تنظیم وقت و دسته بندی پرسش ها را عمل کنید 5-هر آنچه را کامل می

نمایش ادامه مطلب


دانلود سوالات و پاسخ تشریحی طرح مرور آخر سال 89 گزینه 2 مرحله 1

دانلود سوالات و پاسختشریحیطرح مرور آخر سال 89 گزینه 2 پیش دانشگاهی رشته های تجربی مرحله یک : جمع بندی نیمسال دوم پیش دانشگاهی بقیه مراحل آماده ارسال می باشد و به تدریج در وبسایت قرار میگیرد EXrozblog.comEXدانلود سوالات و پاسختشریحیطرح مرور آخر سال 89 گزینه 2 پیش دانشگاهی رشته های تجربی مرحله یک : جمع بندی نیمسال دوم پیش دانشگاهی بقیه مراحل آماده ارسال می باشد و به تدریج در وبسایت قرار میگیرد طرح مرور آخر گزینه دو ، در بهار سالهای 89 و 90 از طریق این موسسه به فروش می رسید . هم اکنون وبسایت کنکور این آزمونهای جمع بندی رو نیز براتون به صورت رایگان در اختیارتون گذاشته تا کمال استفاده رو در ایام باقی مانده ببرید دانلودسوالات و پاسخ تشریحی طرح مرور آخر سال 89 گزینه 2 مرحله یک حجم :1.77 مگابایت دانلود : لینک مستقیم |پرشین گیگ رمز فایل :www.konkur.in

نمایش ادامه مطلب


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون های غیر حضوری گزینه 2 مرحله سه

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحیآزمون های غیر حضوری گزینه 2طرح بهار 91مرحله سه پیش دانشگاهی رشته های ریاضی و تجربی و انسانی اختصاصی وبسایت کنکور EXrozblog.comEXدانلود سوالات و پاسخنامه تشریحیآزمون های غیر حضوری گزینه 2طرح بهار 91مرحله سه پیش دانشگاهی رشته های ریاضی و تجربی و انسانی اختصاصی وبسایت کنکور موسسه گزینه 2 در طرح مرور آخربهار 91 ، هشت مرحله آزمون جمع بندی غیر حضوری برگزار خواهد کرد محدوده آزمون مرحلهسه : جامع مطابق محدوده آزمون سراسری آزمون مرحلهسه در تاریخ14خرداد 91 برگزار شد هرساله با نزدیک شدن بهکنکورو شروع شدنایام جمع بندیسه روز یک بارشما نیازمند آزمون های شبیه ساز کنکور می شوید که سطح سوالات آن استاندارد و در حد کنکور باشد و محک مناسبی برای شما محسوب شود و با تحلیل آن بتوانید بسیاری از مشکلات خود رو حل کنید . بعضی از دوستان در این ایامسوالات کنکور سال های قبل

نمایش ادامه مطلب


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون های غیر حضوری گزینه 2 مرحله یک

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون های غیر حضوری گزینه 2 طرح بهار 91 مرحله یک پیش دانشگاهی رشته های ریاضی و تجربی و انسانی EXrozblog.comEXدانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون های غیر حضوری گزینه 2 طرح بهار 91 مرحله یک پیش دانشگاهی رشته های ریاضی و تجربی و انسانی موسسه گزینه 2 در طرح مرور آخربهار 91 ، هشت مرحله آزمون جمع بندی غیر حضوری برگزار خواهد کرد آزمون مرحله یک در تاریخ 25 فروردین 91 برگزار شد محدوده آزمون مرحله یک : جمع بندی کل دروس سال سوم دبیرستان هرساله با نزدیک شدن بهکنکورو شروع شدنایام جمع بندیسه روز یک بارشما نیازمند آزمون های شبیه ساز کنکور می شوید که سطح سوالات آن استاندارد و در حد کنکور باشد و محک مناسبی برای شما محسوب شود و با تحلیل آن بتوانید بسیاری از مشکلات خود رو حل کنید . بعضی از دوستان در این ایامسوالات کنکور سال های قبلآزمون سراسری رو که بارها و بارها

نمایش ادامه مطلب


دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون های آزمایشی سال 86 گزینه دو

انلود سوالات و پاسخ تشریحیآزمون های آزمایشی سال 86 گزینه دو رشته های ریاضی و تجربی و انسانی پیش دانشگاهی مرحله 6 و 7 و 8 افزوده شد EXrozblog.comEXدانلود سوالات و پاسخ تشریحیآزمون های آزمایشی سال 86 گزینه دو رشته های ریاضی و تجربی و انسانی پیش دانشگاهی مرحله 6 و 7 و 8 افزوده شد لطفاً پیش از استفاده از آزمون‌های ارایه شده در این بخشحتماً به مطلب زیر توجه فرمایید: آزمون‌هایی که در این قسمت قرار گرفته‌اند، آزمون‌های برگزار شده توسط مؤسسه گزینه دو در سال‌ تحصیلی 87-86 می‌باشند که در برخی درس‌ها با سرفصل‌های آموزشی کتاب‌های درسی جدیدهم‌خوانی ندارند(همانند درس‌های دیفرانسیل، ریاضی عمومی، تاریخ‌شناسی، فلسفهاسلامی و …) ولی به جهت حفظ ساختار آزمون، بدون تغییر و به همان صورت قبلی ارایه شده‌اند که خواهشمندیم در استفاده از این آز

نمایش ادامه مطلب


دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای گزینه 2 سال 90 -91دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای گزینه 2

به دلیل درخواست خیلی زیاد شما کنکوریهای عزیز بر آن شدیم که یک مرحله از آزمونهای گزینه ۲ در رشته های ریاضی و تجربی پیش دانشگاهی سال ۹۰ – ۹۱رو به صورت رایگان برای دانلود بزاریم . دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای گزینهدو در 30 دی 90 پیش دانشگاهی رشته های ریاضی و تجربی EXrozblog.comEX دلیل درخواست خیلی زیاد شما کنکوریهای عزیز بر آن شدیم که یک مرحله از آزمونهای گزینه ۲ در رشته های ریاضی و تجربی پیش دانشگاهی سال ۹۰ – ۹۱رو به صورت رایگان برای دانلود بزاریم . دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای گزینهدو در 30 دی 90 پیش دانشگاهی رشته های ریاضی و تجربی دانلودسوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای گزینه دو در 30 دی 90 رشته ریاضی حجم :2.16 مگابایت دانلود :لینک مستقیم|پرشین گیگ رمز فایل :www.konkur.in دانلودسوالات و پاسخ تشریحی آزمونهای گزینه دو در 30 دی 90 رشته تجربی حجم :2.16 مگابا

نمایش ادامه مطلب


دانلود سوالات و پاسخ تشریحی مرحله اول بیست و پنجمین المپیاد ادبی

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی مرحله اول بیست و پنجمین المپیاد ادبی EXrozblog.comEXدانلود سوالات و پاسخ تشریحی مرحله اول بیست و پنجمین المپیاد ادبی دانلود سوالات و پاسخ تشریحی مرحله اول بیست و پنجمین المپیاد ادبی حجم :1.67 مگابایت دانلود :لینک مستقیم | پرشین گیگ رمز فایل :www.konkur.in

نمایش ادامه مطلب


دانلود سوالات و پاسخ تشریحی مرحله اول سی امین المپیاد ریاضی

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی مرحله اولسی امینالمپیاد ریاضی EXrozblog.comEXدانلود سوالات و پاسخ تشریحی مرحله اولسی امینالمپیاد ریاضی دانلود سوالات و پاسخ تشریحی مرحله اول بیست و پنجمین المپیاد ادبی حجم :1.27 مگابایت دانلود :لینک مستقیم | پرشین گیگ رمز فایل :www.konkur.in

نمایش ادامه مطلب


بیست و نهمین المپیاد ریاضی ایران (مرحله دوم 1390)

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون مرحله دوم بیست و نهمین المپیاد ایران EXrozblog.comEX دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون مرحله دوم بیست و نهمین المپیاد ایران نسخه:RAR-PDFاندازه فایل:395.51 Kb دانلود

نمایش ادامه مطلب


سوالات المپیاد جهانی ریاضی سال 2010

سوالات آزمون بین المللی المپیاد جهانی ریاضی که در سال 2010 میلادی درقزاقستان EXrozblog.comEXاندازه فایل: 220.70 Kbدانلود

نمایش ادامه مطلب


سوالات المپیاد جهانی ریاضی (2006-2009)

سوالات المپیادهای جهانی ریاضی از سال 2006 تا سال 2009 که به زبان فارسی ترجمه شده EXrozblog.comEXاندازه فایل: 585.94 Kbدانلود

نمایش ادامه مطلب


مرحله دوم المپیاد ریاضی ایران سال 1389 با پاسخ

سوالات مرحله دوم بیست و هشتمین المپیاد ریاضی ایران با پاسخ تشریحیEXrozblog.comEXاندازه فایل: 229.49 Kbدانلود

نمایش ادامه مطلب


بیست و هشتمین المپیاد ریاضی (مرحله اول - 1388)

سوالات و پاسخ مرحله اول بیست و هشتمین المپیاد ریاضی ایران بهمن ماه سال 1388 EXrozblog.comEXاندازه فایل: 976.56 Kbدانلود

نمایش ادامه مطلب


مجموعه سوالات المپياد رياضي ايران، مراحل دوم سالهاي 76 تا 86

مجموعه سوالات المپياد رياضي ايران، مراحل دوم سالهاي 76 تا 86 EXrozblog.comEXدريافت با حجم 938 كيلوبايت

نمایش ادامه مطلب


سوالات المپياد جهاني 2005 رياضي با پاسخ

سوالات المپياد جهاني 2005 رياضي با پاسخ EXrozblog.comEXدريافت با حجم 159 كيلوبايت

نمایش ادامه مطلب


سوالات اولين المپياد جهاني رياضي (1959) با پاسخ

سوالات اولين المپياد جهاني رياضي (1959) با پاسخ EXrozblog.comEXدريافت با حجم 80 كيلوبايت

نمایش ادامه مطلب


دانلود سوالات و پاسخ تشریحی مرحله اول پانزدهمین المپیاد زیست

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی مرحله اولپانزدهمین المپیاد زیست EXrozblog.comEXدانلود سوالات و پاسخ تشریحی مرحله اولپانزدهمین المپیاد زیست دانلود سوالات و پاسخ تشریحی مرحله اول بیست و پنجمین المپیاد ادبی حجم :2.23 مگابایت دانلود :لینک مستقیم | پرشین گیگ رمز فایل :www.konkur.in

نمایش ادامه مطلب


دانلود سوالات المپیاد بسیج زیست شناسی کشور

دانلود سوالات المپیاد بسیج زیست شناسی کشور، ویژه دانش آموزان سال سوم دبیرستان دانلود سوالات المپیاد بسیج زیست شناسی کشور، ویژه دانش آموزان سال دوم دبیرستان EXrozblog.comEXبرای دانلود سوالات المپیاد بسیج زیست شناسی کشور، ویژه دانش آموزان سال سوم دبیرستان (سال تحصیلی 1388-1387) کافیست روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات المپیاد زیست بسیج برای دانلود سوالات المپیاد بسیج زیست شناسی کشور، ویژه دانش آموزان سال دوم دبیرستان (سال تحصیلی 1388-1387) کافیست روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات المپیاد زیست بسیج

نمایش ادامه مطلب


سئوالات یازدهمین دوره المپیاد زیست

سئوالات یازدهمین دوره المپیاد زیست EXrozblog.comEX سئوالات المپیاد زیست -دوره 11- بخش اول سئوالات المپیاد زیست -دوره 11- بخش دوم سئوالات المپیاد زیست -دوره 11- بخش سوم سئوالات المپیاد زیست -دوره 11- بخش چهارم

نمایش ادامه مطلب


دانلود سوالات و پاسخ تشریحی مرحله اول بیست و دومین المپیاد شیمی

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی مرحله اولبیست ودومین المپیاد شیمیEXrozblog.comEXدانلود سوالات و پاسخ تشریحی مرحله اولبیست ودومین المپیاد شیمی دانلود سوالات و پاسخ تشریحی مرحله اول بیست و دومین المپیاد شیمی حجم :571 کیلوبایت دانلود :لینک مستقیم | پرشین گیگ رمز فایل :www.konkur.in

نمایش ادامه مطلب


سوالات چهل و سومین المپیاد جهانی شیمی

سوالات چهل و سومین المپیاد جهانی شیمیEXrozblog.comEXنسخه:PDF - RARاندازه فایل:2.67 MB دانلود

نمایش ادامه مطلب


سوالات پیشنهادی چهل و سومین المپیاد جهانی شیمی

سوالات پیشنهادی چهل و سومین المپیاد جهانی شیمی EXrozblog.comEX نسخه:PDF - RARاندازه فایل:522.46 Kb دانلود

نمایش ادامه مطلب


مرحله اول بیستمین المپياد شيمي كشور

مرحله اول بیستمین المپياد شيمي كشور EXrozblog.comEX اندازه فایل: 732.42 Kbدانلود

نمایش ادامه مطلب


مرحله اول نوزدهمين المپياد شيمي كشور

مرحله اول نوزدهمين المپياد شيمي كشور EXrozblog.comEXاندازه فایل: 869.14 Kbدانلود

نمایش ادامه مطلب


مرحله اول هجدهمين المپياد شيمي كشور

مرحله اول هجدهمين المپياد شيمي كشور EXrozblog.comEXاندازه فایل: 546.88 Kbدانلود

نمایش ادامه مطلب


مرحله اول و هفدهمين المپياد شيمي كشور

مرحله اول و هفدهمين المپياد شيمي كشورEXrozblog.comEXدريافت با حجم 696 كيلوبايت

نمایش ادامه مطلب


مرحله اول و دوم شانزدهمين المپياد شيمي كشور

مرحله اول و دوم شانزدهمين المپياد شيمي كشورEXrozblog.comEXدريافت با حجم 1.98 مگابايت

نمایش ادامه مطلب


مرحله اول و دوم پانزدهمين المپياد شيمي كشور

مرحله اول و دوم پانزدهمين المپياد شيمي كشورEXrozblog.comEXدريافت با حجم 1.90 مگابايت

نمایش ادامه مطلب


دانلود نمونه سوال پایانی سال اول دبیرستان

دانلودنمونه سوال پایانی سال اول دبیرستان EXrozblog.comEX دانلودنمونه سوال پایانی سال اول دبیرستان نمونه سوال امتحان پایان ترم سال اول دبیرستان با پاسخ تشریحی حجم :۱ مگابایت دانلود :لینک مستقیم|پیکو فایل رمز فایل : www.fera.ir منبع :دبیرستانی کنکوری استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع و لينک سايتبلامانع مي باشد

نمایش ادامه مطلب


نمونه سوالات تشریحی تعلیمات اجتماعی سال اول دبیرستان

نمونه سوالات تشریحی تعلیمات اجتماعی سال اول دبیرستانعمومی ( ریاضی ، تجربی و انسانی ) آماده دانلود می باشد : 1 - تعامل اجتماعی را با ذكر مثال توضیح دهید . 2 - مطلق گرایی گروهی دارای چه ویژگی هایی هستند ؟ ( دو مورد ) 3 - جامعه پذیری چیست و راههای اجتماعی كردن افراد توسط جامعه را بگویید . 4 - مفهوم نظام اجتماعی كل و خرده نظام را توضیح دهید . جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید . منبع:نمونه سوال دروس دبیرستان و راهنمایی و المپیادEXrozblog.comEXنمونه سوالات تشریحی تعلیمات اجتماعی سال اول دبیرستانعمومی ( ریاضی ، تجربی و انسانی ) آماده دانلود می باشد : 1 - تعامل اجتماعی را با ذكر مثال توضیح دهید . 2 - مطلق گرایی گروهی دارای چه ویژگی هایی هستند ؟ ( دو مورد ) 3 - جامعه پذیری چیست و راههای اجتماعی كردن افراد توسط جامعه را بگویید . 4 - مفهوم نظام اجتماعی كل و خرده نظام را توضیح دهید . جهت

نمایش ادامه مطلب


سوالات آمادگی برای امتحانات خرداد جهت استفاده دانش آموزان عزیز

سوالات ارسالی همکاران خوبمان در خرداد۹۰ این سوالات توسط همکاران خوبمان از سراسر کشور برای استفاده دانش آموزان عزیز ارسال شده است ***************************** آمار مدل سازی دهخدا طراح : سپهری ریاضیات 2 طراح : سپهری ********************************* آمار و مدل سازی طراح : جناب آقای رضا کاظمی آمار و مدل سازی طراح: جناب آقای رضا کاظمی با سپاس فراوان از همكار خوبمان جناب آقای کاظمی از قزوین ********************************* آمار و مدلسازی سوم تجربی طراح: خانم محمدباقری سوالات ریاضی پایه دوم ریاضی- طراح : خانم حسنلو سوالات آمار و مدلسازی پایه دوم ریاضی- طراح: خانم حسنلو سوالات ریاضیات 2 تجربی طراح: خانم میری سوالات ریاضی 1- طراح : خانم یوسفی سوالات هندسه 1 - پایه دوم تجربی و ریاضی- طراح :خانم قره داغی سوالات آمار و مدلسازی پایه دوم انسانی- طراح: خانم صالح آهنگر با سپاس فراوان

نمایش ادامه مطلب


مجموعه سوالات دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی

مجموعه سوالات دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی پایه دوم تجربی، ریاضی و انسانی پایه سوم تجربی و ریاضی پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی دانلود در ادامه مطلب EXrozblog.comEX مجموعه سوالات دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی دانلود مجموعه سؤالات دی 90 دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی: پایه دوم تجربی، ریاضی و انسانی (1.73MB) پایه سوم تجربی و ریاضی (1.30MB) پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی (1.17MB)● دانلود مجموعه سوالات دی 89 دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی: پایه اول عمومی (1.38MB) پایه دوم تجربی و ریاضی (1.39MB) پایه سوم تجربی و ریاضی (1.31MB) پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی (1.50MB)● دانلود مجموعه سوالات دی 88 دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی: پایه اول عمومی (1.24MB) پایه دوم تجربی و ریاضی (1.45MB) پایه سوم تجربی و ریاضی (2MB) پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی (2.18MB)

نمایش ادامه مطلب


مجموعه سوالات فیزیک اول دبیرستان

مجموعه سوالات فیزیک اول دبیرستان EXrozblog.comEX تهیه شده از بیش از 50 برگ نمونه سوال امتحانات نهایی اکثر سوالات این مجموعه تکراری هستند . که این تکراری بودن موجب ایجاد تسلط کافی بر مطلب میباشد دانلودمجموعه سوالات فیزیک ۱ حجم :۱ مگابایت دانلود :لینک مستقیم|پیکو فایل رمز فایل : www.fera.ir

نمایش ادامه مطلب


دانلود نمونه سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی

دانلود نمونه سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی که قرار است در اسفند ماه برگزار شود. دفترچه‌هاي آزمون پيشرفت تحصيلي (پيک يادآور 3) EXrozblog.comEX دانلود نمونه سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی که قرار است در اسفند ماه برگزار شود. دفترچه‌هاي آزمون پيشرفت تحصيلي (پيک يادآور 3) براي ذخيره سازي بر روي کلمه دانلود کليک نماييد. عنواندانلود اول دبيرستان دانلود دفترچه دوم انساني دانلود دفترچه دوم تجربي دانلود دفترچه دوم رياضي دانلود دفترچه سوم انساني دانلود دفترچه سوم تجربي دانلود دفترچه سوم رياضي دانلود دفترچه‌هاي آزمون پيشرفت تحصيلي (پيک يادآور 4) براي ذخيره سازي بر روي کلمه دانلود کليک نماييد. عنواندانلود اول دبيرستان دانلود دفترچه دوم انساني دانلود دفترچه دوم تجربي دانلود دفترچه دوم رياضي دانلود دفترچه سوم انساني دانلود دفترچه سوم تجربي دانلود دفترچ

نمایش ادامه مطلب


سوالات انگلیسی دوم دبیرستان هماهنگ خرداد 91 بعد از ظهر

نمونه سوال انگلیسی ( زبان خارجی ) سوالات و راهنمای تصحیح سوالات امتحان انگلیسی دوم دبیرستان هماهنگ خرداد 1391 نوبت بعد از ظهر جهت دانلود قرار داده شده است . جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید . منبع:نمونه سوال دروس دبیرستان و راهنمایی و المپیادEXrozblog.comEXنمونه سوال انگلیسی ( زبان خارجی ) سوالات و راهنمای تصحیح سوالات امتحان انگلیسی دوم دبیرستان هماهنگ خرداد 1391 نوبت بعد از ظهر جهت دانلود قرار داده شده است . جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید . دانلود سوالات دانلود سوالات از لینک کمکی

نمایش ادامه مطلب


نمونه سوالات تشریحی آمادگی دفاعی سال دوم دبیرستان

نمونه سوالات تشریحی آمادگی دفاعی سال دوم دبیرستانرشته های ریاضی ، تجربی و انسانی آماده دانلود می باشد : 1 - دفاع آگاهانه دارای چند تفاوت می باشد ؟ 2 - اهمیت آمادگی دفاعی از نظر مقام معظم رهبری را بنویسید . 3 - اهداف تشكیل بسیج دانش آموزی چیست ؟ چهار مورد نام ببرید . 4 - نقش مردم در هشت سال دفع مقدس را توضیح دهید . جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید . منبع:نمونه سوال دروس دبیرستان و راهنمایی و المپیاد EXrozblog.comEXنمونه سوالات تشریحی آمادگی دفاعی سال دوم دبیرستانرشته های ریاضی ، تجربی و انسانی آماده دانلود می باشد : 1 - دفاع آگاهانه دارای چند تفاوت می باشد ؟ 2 - اهمیت آمادگی دفاعی از نظر مقام معظم رهبری را بنویسید . 3 - اهداف تشكیل بسیج دانش آموزی چیست ؟ چهار مورد نام ببرید . 4 - نقش مردم در هشت سال دفع مقدس را توضیح دهید . جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید . 5 - هدف عم

نمایش ادامه مطلب


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی رشته انسانی آزمون های غیر حضوری گزینه ۲ بهار ۹۱ مرحله سوم

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی رشتهانسانی آزمون های غیر حضوری گزینه ۲ بهار ۹۱ مرحله سوم موسسه گزینه 2 در طرح مرور آخر بهار 91 ، هشت مرحله آزمون جمع بندی غیر حضوری برگزار خواهد کرد محدوده آزمون مرحله سه : جامع مطابق محدوده آزمون سراسری آزمون مرحله سه در تاریخ 14 خرداد 91 برگزار شد هرساله با نزدیک شدن به کنکورو شروع شدنایام جمع بندی سه روز یک بارشما نیازمند آزمون های شبیه ساز کنکور می شوید که سطح سوالات آن استاندارد و در حد کنکور باشد و محک مناسبی برای شما محسوب شود و با تحلیل آن بتوانید بسیاری از مشکلات خود رو حل کنید . بعضی از دوستان در این ایامسوالات کنکور سال های قبلآزمون سراسری رو که بارها و بارها در کتابهای تست و در طول سال دیده اند به عنوانآزمون شبیه سازاستفاده می کنند که درصدهای غیر واقعی کسب میکنند و خودشان رو گول می زنند. منبع اصلی : وب سایت کنکور EXrozblog.com

نمایش ادامه مطلب


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی رشته تجربی آزمون های غیر حضوری گزینه ۲ بهار ۹۱ مرحله سوم

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی رشتهتجربی آزمون های غیر حضوری گزینه ۲ بهار ۹۱ مرحله سوم موسسه گزینه 2 در طرح مرور آخر بهار 91 ، هشت مرحله آزمون جمع بندی غیر حضوری برگزار خواهد کرد محدوده آزمون مرحله سه : جامع مطابق محدوده آزمون سراسری آزمون مرحله سه در تاریخ 14 خرداد 91 برگزار شد هرساله با نزدیک شدن به کنکورو شروع شدنایام جمع بندی سه روز یک بارشما نیازمند آزمون های شبیه ساز کنکور می شوید که سطح سوالات آن استاندارد و در حد کنکور باشد و محک مناسبی برای شما محسوب شود و با تحلیل آن بتوانید بسیاری از مشکلات خود رو حل کنید . بعضی از دوستان در این ایامسوالات کنکور سال های قبلآزمون سراسری رو که بارها و بارها در کتابهای تست و در طول سال دیده اند به عنوانآزمون شبیه سازاستفاده می کنند که درصدهای غیر واقعی کسب میکنند و خودشان رو گول می زنند. منبع اصلی : وب سایت کنکور EXrozblog.comEX دا

نمایش ادامه مطلب


دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی رشته ریاضی آزمون های غیر حضوری گزینه ۲ بهار ۹۱ مرحله سوم

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی رشتهریاضی آزمون های غیر حضوری گزینه ۲ بهار ۹۱ مرحله سوم موسسه گزینه 2 در طرح مرور آخر بهار 91 ، هشت مرحله آزمون جمع بندی غیر حضوری برگزار خواهد کرد محدوده آزمون مرحله سه : جامع مطابق محدوده آزمون سراسری آزمون مرحله سه در تاریخ 14 خرداد 91 برگزار شد هرساله با نزدیک شدن به کنکورو شروع شدنایام جمع بندی سه روز یک بارشما نیازمند آزمون های شبیه ساز کنکور می شوید که سطح سوالات آن استاندارد و در حد کنکور باشد و محک مناسبی برای شما محسوب شود و با تحلیل آن بتوانید بسیاری از مشکلات خود رو حل کنید . بعضی از دوستان در این ایامسوالات کنکور سال های قبلآزمون سراسری رو که بارها و بارها در کتابهای تست و در طول سال دیده اند به عنوانآزمون شبیه سازاستفاده می کنند که درصدهای غیر واقعی کسب میکنند و خودشان رو گول می زنند. منبع اصلی : وب سایت کنکور EXrozblog.comEX

نمایش ادامه مطلب


دانلود سوالات و پاسخ تشریحی همه دروس هماهنگ کشوری پیش دانشگاهی

سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهاییپیش دانشگاهیدانش آموزان (بزرگسالان و داوطلبان) دانلود سوالات و پاسخ تشریحی همه دروس هماهنگ کشوریپیش دانشگاهینیم سالدوم رشته هایریاضی فیزیکوتجربیوانسانیوهنردراردیبهشتماه سال 91 دوره‌ی پیش دانشگاهی در نيم سال دوم (اردیبهشت ماه) سال تحصیلی ۹۱ – ۱۳۹۰ برای دریافت هر سوال بر روی آن كليك و دریافت نمایید EXrozblog.comEX سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهاییپیش دانشگاهیدانش آموزان (بزرگسالان و داوطلبان) دانلود سوالات و پاسخ تشریحی همه دروس هماهنگ کشوریپیش دانشگاهینیم سالدوم رشته هایریاضی فیزیکوتجربیوانسانیوهنردراردیبهشتماه سال 91 دوره‌ی پیش دانشگاهی در نيم سال دوم (اردیبهشت ماه) سال تحصیلی ۹۱ – ۱۳۹۰ برای دریافت هر سوال بر روی آن كليك و دریافت نمایید دروس عمومی مشترک معارف اسلامی (۲)(مسلمانان) معارف اسلامی (۲)(اقليت هاي مذهبي

نمایش ادامه مطلب


فرمول محیط و مساحت اشکال هندسی

فرمول محیط و مساحت اشکال هندسی شامل مثلث متوازی الاضلاع لوزی مربع مستطیل ذوزنقه و دایره EXrozblog.comEX فرمول محیط و مساحت اشکال هندسی شامل مثلث متوازی الاضلاع لوزی مربع مستطیل ذوزنقه و دایره

نمایش ادامه مطلب


مطالعه زیست شناسی در روزهای باقیمانده ویژه دوران جمع بندی

مطالعه زیست شناسی در روزهای باقیمانده ویژه دوران جمع بندی مطالعه‌ي زيست‌شناسي در روزهاي باقي‌مانده به دانش‌آموزان مقطع پيش‌دانشگاهي پيشنهاد مي‌شود بيش‌ترين تمرکز را روي مطالب پيش‌دانشگاهي و به خصوص مباحث زيست پيش‌دانشگاهي 2 داشته باشند؛ ايام امتحان، خود يک عامل تمرکز است؛ زيرا هرساله حدود 25% تست‌هاي کنکور را به خودش اختصاص مي‌دهد. پيشنهاد ما اين است که براي 4 فصل آخر زيست پيش‌دانشگاهي، ويژگي‌هاي موجودات را به صورت جدول يا شاخه‌‌اي جمع‌بندي کنيد که بعد از ايام امتحانات بتوانيد مطالب را به دفعات زياد تکرار کنيد تا اين مطالب را فراموش نکنيد (تا روز آزمون حداقل 20 بار تکرار داشته باشيد.) EXrozblog.comEX مطالعه‌ي زيست‌شناسي در روزهاي باقي‌مانده به دانش‌آموزان مقطع پيش‌دانشگاهي

نمایش ادامه مطلب


ثبت نام دانش آموزان ابتدایی تا پایان خرداد و متوسطه تا 15 تیرماه

بر اساس اعلام مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش زمان بندی ثبت نام دانش آموزان به صورت الکترونیکی اعلام شد. به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش پانا، بر اساس اعلام مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش به منظور سرعت در ورود اطلاعات دانش آموزان به سامانه ثبت نام الکترونیکی، جدول زمان‌بندی ثبت نام الکترونیکی دانش آموزان، در دوره های تحصیلی مختلف برای سال 92-91 اعلام شد.علی فرهادی رییس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرنگار آموزش و پرورش پانا گفت: ثبت نام دانش آموزان ابتدایی تا پایان خرداد و دیگر دوره های تحصیلی تا15 تیرماه انجام می شود.وی با اشاره به اجرای نظام 3-3-6 و اضافه شدن پایه ششم ابتدایی گفت: با توجه به ثبت نام دانش آموزان برنامه ریزی جهت ساماندهی نیروی انسانی، فضا و تجهیزات انجام خواهد شد. همچنین با توج

نمایش ادامه مطلب


چطور یه دوستی خراب می شه؟

دانلود یکی دیگر از فایل های زیبای گروه ۸ بهشت هر پیام آسمانی، یک کبوتر است، حبس کبوتر شایسته نیست، در پرواز .... EXrozblog.comEX دانلود یکی دیگر از فایل های زیبای گروه ۸ بهشت هر پیام آسمانی، یک کبوتر است، حبس کبوتر شایسته نیست، در پرواز .... حجم :۱ مگابایت دانلود : لینک مستقیم | پیکو فایل منبع : دبیرستانی کنکوری استفاده از مطالب اين سايت با ذکر منبع و لينک سايت بلامانع مي باشد

نمایش ادامه مطلب


نرم افزار واژگان گاج برای موبایل

برای دانلود به ادامه مطلب برویدEXrozblog.comEX نرم افزار واژگان گاج برای موبایل (جاوا)

نمایش ادامه مطلب


تغيير در شيوه پذيرش دانشجو / برگزاري كنكور از 15تير تغيير در شيوه پذيرش دانشجو / برگزاري كنكور از 15

عبدالله سجادي جاغرق در گفت‌وگو با خبرنگار دانشگاهي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به برگزاري كنكور غير پزشكي دانشگاه آزاد در روزهاي 15 و 16 تير ماه، از آغاز توزيع كارت ورود به جلسه آزمون از 11 تا 14 تير ماه خبر داد. وي با بيان اينكه آزمون رشته‌هاي گروه علوم پزشكي 29 تير ماه برگزار مي‌شود، اظهاركرد: همچنين آزمون دوره كارداني پيوسته 30 تير ماه برگزار مي‌شود. سجادي با اشاره به تغيير در شيوه پذيرش دانشجو در انتخاب هفتم آزمون دانشگاه آزاد، خاطرنشان كرد: پيشنهاد شده است كه پذيرش دانشجو در انتخاب هفتم كه در گذشته به انتخاب دانشگاه آزاد بود تغيير كرده و از امسال دانشجويان امكان انتخاب داشته باشند. وي افزود: به عبارتي ديگر وقتي انتخابهاي اول تا ششم داوطلبي بررسي شد و او در اين انتخاب‌ها پذيرفته نمي‌شد امكاني فراهم شود كه داوطلب بتواند در انتخاب هفتم ا

نمایش ادامه مطلب


كدام دانشگاه ها ترم تابستاني برگزار مي‌كنند؟

با رسيدن به نيمه‌هاي خرداد، دانشگاه‌ها به اتمام سال تحصيلي 90- 91 نزديك و براي سال تحصيلي جديد برنامه‌ريزي مي‌كنند، در اين بين در حالي كه برخي از دانشگاه‌ها از سه ماه تابستان براي بازسازي، تعميرات و غيره بهره‌گيري مي‌كنند، برخي ديگر از دانشگاه‌ها با ارائه واحدهاي درسي در ترم تابستان به نوعي سعي در كمك به دانشجويان و زنده نگه داشتن محيط آموزشي در تعطيلات تابستاني را دارند. EXrozblog.comEX با رسيدن به نيمه‌هاي خرداد، دانشگاه‌ها به اتمام سال تحصيلي 90- 91 نزديك و براي سال تحصيلي جديد برنامه‌ريزي مي‌كنند، در اين بين در حالي كه برخي از دانشگاه‌ها از سه ماه تابستان براي بازسازي، تعميرات و غيره بهره‌گيري مي‌كنند، برخي ديگر از دانشگاه‌ها با ارائه واحدهاي درسي در ترم تابستان به نوعي سعي در كمك به دانشجويان و زنده نگه

نمایش ادامه مطلب


سوالات انگلیسی سوم دبیرستان هماهنگ خرداد 1391

سوالات انگلیسی سوم دبیرستان به همراه راهنمای تصحیح،هماهنگ خرداد 1391 تمامی رشته ها ( تجربی ، ریاضی ، انسانی و ...) به صورت سراسری آماده دانلود می باشد : جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید .EXrozblog.comEXسوالات انگلیسی سوم دبیرستان به همراه راهنمای تصحیح،هماهنگ خرداد 1391 تمامی رشته ها ( تجربی ، ریاضی ، انسانی و ...) به صورت سراسری آماده دانلود می باشد : جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید . دانلود سوالات دانلود سوالات از لینک کمکی

نمایش ادامه مطلب


دانلود سوالات و پاسخ تشریحی مرحله اول بیست و پنجمین المپیاد فیزیکدانلود سوالات و پاسخ تشریحی مرحله ا

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی مرحله اول بیست و پنجمین المپیاد فیزیک EXrozblog.comEX دانلود سوالات و پاسخ تشریحی مرحله اول بیست و پنجمین المپیاد فیزیک دانلود سوالات و پاسخ تشریحی مرحله اول بیست و پنجمین المپیاد ادبی حجم :1.67 مگابایت دانلود :لینک مستقیم | پرشین گیگ رمز فایل :www.konkur.in

نمایش ادامه مطلب


متن کتاب های درسی دوره ابتدایی به صورت PDF

برای دیدن مطلب به ادامه برویدEXrozblog.comEX آموزش قرآن رياضي علوم تجربي فارسي -بنويسيم فارسي بخوانيم اول آموزش قرآن رياضي علوم تجربي هديه هاي آسمان كتاب كار هديه هاي آسمان فارسي بنويسيم فارسي بخوانيم دوم آموزش قرآن رياضي علوم تجربي تعليمات اجتماعي هديه هاي آسمان كتاب كار هديه هاي آسمان فارسي بنويسيم فارسي بخوانيم سوم آموزش قرآن رياضي علوم تجربي تعليمات اجتماعي هديه هاي آسمان كتاب كار هديه هاي آسمان فارسي بنويسيم فارسي بخوانيم چهارم آموزش قرآن رياضي علوم تجربي تعليمات اجتماعي هديه هاي آسمان كتاب كار هديه هاي آسمان فارسي بنويسيم فارسي بخوانيم پنجم

نمایش ادامه مطلب


آموزش تصویری کلمات عربی کلاس اول راهنمایی – قسمت اول

آموزش تصویری کلمات عربی کلاس اول راهنمایی با سلام به دوستان گرامی قسمت اول فایل پاورپوینت آموزش تصویری کلمات عربی سال اول راهنمایی کاری از دانش آموزان دختر کلاس اول راهنمایی مدرسه تیزهوشان شهر قائن(خراسان جنوبی) (خانم ها : فائزه سادات حسینی ، جمیله باقر زاده ، فهیمه زارع) ارائه دهنده ی فایل به سایت : سرکار خانم زهرا نصراللهی (دبیر دینی-عربی مدرسه فرزانگان(تیزهوشان قائن)) EXrozblog.comEXآموزش تصویری کلمات عربی کلاس اول راهنمایی با سلام به دوستان گرامی قسمت اول فایل پاورپوینت آموزش تصویری کلمات عربی سال اول راهنمایی کاری از دانش آموزان دختر کلاس اول راهنمایی مدرسه تیزهوشان شهر قائن(خراسان جنوبی) (خانم ها : فائزه سادات حسینی ، جمیله باقر زاده ، فهیمه زارع) ارائه دهنده ی فایل به سایت : سرکار خانم زهرا نصراللهی (دبیر دینی-عربی مدرسه فرزانگان(تیزهوشان قائن)) حجم فایل: تقریبا 4مگابایت نوع فایل

نمایش ادامه مطلب


آموزش تصویری کلمات عربی کلاس اول راهنمایی – قسمت دوم

آموزش تصویری کلمات عربی کلاس اول راهنمایی با سلام مجدد اینم قسمت دوم فایل پاورپوینت آموزش تصویری کلمات عربی سال اول راهنمایی کاری از دانش آموزان دختر کلاس اول راهنمایی مدرسه تیزهوشان شهر قائن(خراسان جنوبی) (خانم ها : فائزه سادات حسینی ، جمیله باقر زاده ، فهیمه زارع) ارائه دهنده ی فایل به سایت : سرکار خانم زهرا نصراللهی (دبیر دینی-عربی مدرسه فرزانگان(تیزهوشان قائن)) EXrozblog.comEXآموزش تصویری کلمات عربی کلاس اول راهنمایی با سلام مجدد اینم قسمت دوم فایل پاورپوینت آموزش تصویری کلمات عربی سال اول راهنمایی کاری از دانش آموزان دختر کلاس اول راهنمایی مدرسه تیزهوشان شهر قائن(خراسان جنوبی) (خانم ها : فائزه سادات حسینی ، جمیله باقر زاده ، فهیمه زارع) ارائه دهنده ی فایل به سایت : سرکار خانم زهرا نصراللهی (دبیر دینی-عربی مدرسه فرزانگان(تیزهوشان قائن)) حجم فایل: تقریبا 3.6مگابایت نوع فایل: پاورپوین

نمایش ادامه مطلب


نکاتی مهم پیرامون جمع بندی دروس در ماه آخر و پاسخ به بعضی از سوالات شما

نکاتی مهم پیرامون جمع بندی دروس در ماه آخر و پاسخ به بعضی از سوالات شما EXrozblog.comEXنکاتی مهم پیرامون جمع بندی دروس در ماه آخر و پاسخ به بعضی از سوالات شما برای مشاهده عکس ها در سایز اصلی بر روی آنها کلیک کنید مطالعه ى زيست شناسى در روزهاى باقیمانده املا در كنكور سراسري مديريت زمان – تكنيك زمانهاي نقصاني چگونه با روش سه روز يكبار، می توانم درس ها را دوره كنم؟ درسهاى پايه ى سال دوم را خوانده ام اما درسهاى سال سوم را هنوز نخوانده ام و نگران هستم. چه كار كنم؟ از عمومي ها غافل شده ام و احساس ميكنم عقب مانده ام. چه كنم؟ چگونه مي توانم سؤالات ساده را تشخيص بدهم؟ منبع وبسایت کنکور روش جمع بندی دروس به روش نفر اول کنکور سراسری من فرض رو بر این میذارم که شما همه روش هایی مثه سه روز یه بارو این چیزا رو بلدین. فقط اینارو اضافه کنم که: 1) د

نمایش ادامه مطلب


بانک سؤالهای ابتدایی موسسه آموزشی و فرهنگی رسای توس

بانک سؤالهای ابتدایی موسسه آموزشی و فرهنگی رسای توس برای مشاهده لیست به ادامه مطلب بروید… منبع : http://www.rasatous.com EXrozblog.comEX بانک سؤالهای ابتدایی موسسه آموزشی و فرهنگی رسای توس برای مشاهده لیست به ادامه مطلب بروید… منبع : http://www.rasatous.com آزمون دبستان جوانه ها بارم بندی ابتدایی آزمون پنحم-صالح آباد آزمون چهارم-صالح آباد آزمون پنجم -ناحیه 4 مشهد آزمون پنجم -ناحیه 4 مشهد آزمون چهارم-ناحیه 4 مشهد آزمون چهارم-ناحیه 4 مشهد نمونه دولتی اصفهان-87 کلید 4دبستان جوانه ها آزمون4 دبستان جوانه ها آزمون2 دبستان جوانه ها پرسش و پاسخ فارسي پنجم نمونه دولتی خراسان-88 کامل ابتدایی دوم-خرداد89 نمونه دولتی اصفهان-86 کامل چهارم-امارات نمونه دولتی اصفهان -89 نمونه دولتی خراسان-89 نمونه سوالات پنحم ابتدایی ریاضی هدیه های

نمایش ادامه مطلب


ارزشیابی از کلاس اول ابتدایی- آذر ماه

آزمون ارزشیابی از دروس سال اول ابتدایی – آذر ماه 90 دبستان: حضرت هاجر چنار کلات نادر- خراسان رضوی تاریخ آزمون:19/9/1390 طراح سوال: سرکار خانم مریم نصراللهی ارائه دهنده سوال به سایت: آقای عباس عرب

نمایش ادامه مطلب


دانلود جزوه ریاضی مبحث تابع

این جزوه ریاضی شامل درسنامه های آموزشی و نکات تستی و تست های تالیفی و کنکوری به همراه پاسخ تشریحی آنها در زمینه تابع می باشد EXrozblog.comEXاین جزوه ریاضی شامل درسنامه های آموزشی و نکات تستی و تست های تالیفی و کنکوری به همراه پاسخ تشریحی آنها در زمینه تابع می باشد دانلودجزوه ریاضی مبحث تابع حجم :792 کیلوبایت دانلود :لینک مستقیم|پرشین گیگ رمز فایل :www.konkur.in

نمایش ادامه مطلب


دانلود جزوه دیفرانسیل مبحث کاربرد مشتق

EXrozblog.comEX دانلودجزوه دیفرانسیل مبحث کاربرد مشتق حجم :1.16 مگابایت دانلود :لینک مستقیم|پرشین گیگ رمز فایل :www.konkur.in

نمایش ادامه مطلب


دانلود جزوه ریاضی مبحث توابع نمایی و لگاریتمی

این جزوه ریاضی شامل درسنامه های آموزشی و نکات تستی و تست های تالیفی و کنکوری به همراه پاسخ تشریحی آنها در زمینه توابع نمایی و لگاریتمی می باشد EXrozblog.comEXاین جزوه ریاضی شامل درسنامه های آموزشی و نکات تستی و تست های تالیفی و کنکوری به همراه پاسخ تشریحی آنها در زمینه توابع نمایی و لگاریتمی می باشد دانلودجزوه ریاضی مبحث توابع نمایی و لگاریتمی حجم :707 کیلوبایت دانلود :لینک مستقیم|پرشین گیگ رمز فایل :www.konkur.in

نمایش ادامه مطلب